Communicatieadviseur gebiedscommunicatie

De gemeente Utrecht heeft in het coalitieakkoord 2022-2026 de programmatische aanpak van de Kanaalstraat/Damstraat & Amsterdamsestraatweg geprioriteerd.  Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar twee communicatieadviseurs. Een adviseur voor de gebiedscommunicatie Kanaalstraat/ Damstraat en een adviseur voor de gebiedscommunicatie van de Amsterdamsestraatweg. In een gesprek kijken we graag welk gebied het beste aansluit. 

Kanaalstraat/Damstraat

Vanuit de integrale programma aanpak werkt de gemeente in de Kanaalstraat/Damstraat aan: 

 • Een multiculturele buurt met ruimte voor álle bewoners en ondernemers; 
 • Een winkelgebied met winkels en horeca voor buurt, stad en land;  
 • Een schone, duurzame en kwalitatieve uitstraling en inrichting; 
 • Een bereikbaar en veilig gebied voor fiets, auto, OV en voetganger;  
 • Een plek waar het veilig, ontspannen en gezond wonen, opgroeien en ondernemen is. 

Dit programma heeft vier inhoudelijke pijlers: sociale veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, economische vitaliteit en jeugd en samenleving. De inhoudelijke pijlers worden ondersteund door een pijler ‘communicatie, participatie en alliantievorming’. Voor de pijler ‘communicatie, participatie en alliantievorming’ zoeken we een hands-on communicatieadviseur. 

Amsterdamsestraatweg

Vanuit de integrale programma aanpak werkt de gemeente in de Amsterdamsestraatweg aan: 

 • Een vernieuwde openbare ruimte met verbeterde verkeersveiligheid en aantrekkelijke uitstraling;  
 • Een aantrekkelijk en krachtig winkelgebied;  
 • Een plek waar het veilig, ontspannen en gezond wonen en ondernemen. 

Dit programma heeft drie inhoudelijke pijlers: sociale veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische vitaliteit. De inhoudelijke pijlers worden ondersteund door een pijler ‘communicatie, participatie en alliantievorming’. Ook voor dit gebied zoeken we een communicatieadviseur voor de pijlers ‘communicatie, participatie en alliantievorming’. 

Je taken zijn: 

Als communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor het opbouwen van de positionering van het programma en het desbetreffende gebied (Kanaalstraat/Damstraat of Amsterdamsestraatweg). Je zorgt voor een strategie en infrastructuur voor de programmacommunicatie. Dit doe je in nauwe afstemming met het programmateam, de betrokken communicatieadviseurs van de herinrichting, het wijkbureau, gemeentelijke afdeling Openbare Orde en Veiligheid, het ‘zusterprogramma’ Kanaalstraat/Damstraat  of Amsterdamsestraatweg en bestuurscommunicatie. Je hebt daarbij voeling met en oog voor de bewoners en ondernemers van het gebied. 

Concreet betekent dit:  

 • Geeft samen met de alliantiemanager vorm aan positionering en alliantievorming met een brede groep van belanghebbenden (ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren, wijkorganisaties en gemeente); 
 • Onderhoudt daartoe een relevant netwerk in het desbetreffende gebied; 
 • Stelt een strategisch communicatieplan voor het programma in samenwerking met de gemeentelijk communicatieadviseur van het programma; 
 • Werkt het strategisch communicatieplan uit in een operationeel communicatieplan inclusief een communicatieagenda voor het programma van het gebied;
 • Geeft uitvoering aan het communicatieplan en als onderdeel daarvan, waar nodig, mogelijk en/of relevant voor momenten met pers, bestuur en netwerken; 
 • Bouwt aan een communicatieve infrastructuur met duidelijke boodschap en inzet van communicatiekanalen zoals social media; 
 • Zorgt voor en begeleidt participatietrajecten in het kader van het programma van de Kanaalstraat/Damstraat, zoals de herinrichting van het Moskeeplein, de Horeca-pilot, gedragsregels voor de Kanaalstraat-Damstraat, en herijking van de Buurtvisie of voor de Amsterdamsestraatweg: de herontwikkeling van de Julianaschool (afhankelijk voor welk gebied je ingezet wordt); 
 • Maakt specifieke communicatieplannen bijvoorbeeld voor feestelijke momenten; 
 • Zorgt voor placemaking voor het pand Damstraat 11 of Amsterdamsestraatweg 210 als uitvalsbasis voor het programma met bijbehorend plan voor bemensing en programmering van activiteiten; 
 • Ondersteunt en jaagt aan als het gaat om agendering van het programma aan relevante tafels; 
 • Haalt actief informatie op bij alle programmateamleden en in de wijk om de interne en  externe communicatieagenda te vullen en richting te geven; 
 • Is lid van programmateam van het gebied en vormt een netwerk met betrokken communicatieadviseurs van onder andere Openbare Orde en Veiligheid, de wijk en andere programmateams; 
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de leden van het programmateam over communicatiestrategie en – uitvoering; 
 • Rapporteert aan de programmamanager.

Halfjaarlijks plan van aanpak 

De communicatieadviseur maakt halfjaarlijks een plan van aanpak waarin in grote lijnen de werkzaamheden en ijkmomenten worden opgenomen. Dit Plan van Aanpak wordt geagendeerd in het programmateam van het gebied. De communicatieadviseur heeft periodiek overleg met onder andere de programmamanager, de alliantiemanager, de vastgoedregisseur en de trekkers van de verschillende pijlers. 

Jij bent:  

 • Je beschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • Je bent een ervaren communicatieadviseur;  
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol en bent daarmee in staat dit zelfstandig
 • te trekken én op de juiste momenten andere partijen te betrekken; 
 • Je kunt goed uit de voeten in een complex krachtenveld, waarin de verschillende thema’s en belangen op een gespannen voet met elkaar kunnen staan; 
 • Je hebt ervaring met communicatie rondom vastgoedontwikkelingen;
 • Je bent sterk in participatieve trajecten, in positioneringsvraagstukken, draagvlakontwikkeling en maatschappelijk gevoelige dossiers; 
 • Je kent bij voorkeur Utrecht in het algemeen en de Kanaalstraat/Damstraat en/of Amsterdamsestraatweg specifiek, om zo snel een concrete bijdrage te kunnen leveren aan het programma; 
 • Je behartigt de belangen van de gemeente Utrecht binnen het programma; 
 • Je bent een denker en een doener, in staat op hoofdlijnen vanuit de helikopter te kijken, maar zet ook je handen in, bent een communicatieambachtsmens, en hebt plezier in ‘regelen’, persberichten schrijven, plannen maken en plannen uitvoeren. 

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!