Communicatie- en participatieadviseur

In deze opdracht werk je als (senior) communicatie en participatieadviseur vanuit Bureau Regio Amersfoort (BRA) aan gemeentegrens overstijgende opgaven, waaronder de uitwerking van een regionale energiestrategie (RES) en het Handelingsperspectief Buitengebied.

Regio Amersfoort is volop in ontwikkeling. Het is een aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te bezoeken. Het is een groene regio waarin mensen mee kunnen doen en niemand zich buitengesloten hoeft te voelen. De toekomst van de regio kent natuurlijk ook kansen en uitdagingen. Hoe zorgen we dat inwoners en ondernemers zich thuis blijven voelen? Hoe blijft de regio leefbaar en bereikbaar en zijn er voldoende woningen beschikbaar?

In de RES werken gemeenten samen met Waterschap Vallei en Veluwe, de provincie Utrecht, Stedin, belangengroepen en onze inwoners aan het mogelijk maken van grootschalige opwek van duurzame energie, met als doel om onze regio leefbaar te houden voor deze en volgende generaties (www.resregioamersfoort.nl). De energietransitie is echter niet alleen een technisch, infrastructureel en economisch vraagstuk, het is ook een maatschappelijk vraagstuk dat heel wat losmaakt. Door de impact die het heeft op onze leefomgeving en levens, is het belangrijk dat iedereen die dat wil, mee kan doen.

Datzelfde speelt bij het Handelingsperspectief Buitengebied. De toekomst van het buitengebied staat onder druk door afname van natuurwaarden, klimaatverandering en alle ruimtevragers in het buitengebied (zoals natuur, recreatie, landbouw en energie-opwek). Met het Handelingsperspectief Buitengebied onderzoekt BRA de opgaven voor de regio, om vervolgens samen met betrokken belanghebbenden te kiezen: waar moeten we prioriteren en waar kunnen we functies combineren?

Naast de RES en het Handelingsperspectief werkt BRA aan andere regionale onderwerpen zoals de uitvoeringsagenda van de Woondeal (versnelling woningbouw tot 2030) of de positionering van de Metropool Regio Utrecht. Ook hier draag je in deze opdracht aan bij.

Globaal werk je gemiddeld 16 uur per week voor de RES, 8 voor het Handelingsperspectief en 8 uur voor andere regionale onderwerpen van BRA.

Alhoewel je onderdeel uitmaakt van de communicatieafdeling van de gemeente Amersfoort, waar je ook je vakcollega’s vindt voor sparring en klankbord, wordt je gedetacheerd bij BRA. BRA bestaat uit een klein team van professionals dat werkt voor regio Amersfoort (het samenwerkingsverband van 7 Utrechtse gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg en 2 Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk). Er is professionele en inhoudelijke uitwisseling met de gemeenten en hun eigen deskundigen, dit geldt dus ook voor jou op het gebied van communicatie. 

Jouw profiel

  • Als ervaren (senior) communicatieadviseur heb je snel toegevoegde waarde voor je collega’s in (project)teams en de vele partners in de regio. Je werkt samen met de projectleiders RES, de projectleider Handelingsperspectief en de strategisch adviseurs van BRA. Je neemt deel aan stuurgroepen en bestuurlijke overleggen.
  • Je bent verbindend en zorgt door de juiste vragen te stellen en aan de slag te gaan, voor duidelijkheid over rollen en acties. Je weet jezelf goed te positioneren tussen bestuurders, colleges, ambtenaren, raden, staten, belangengroepen en inwoners, en dingen voor elkaar te krijgen.
  • Je hebt basiskennis van duurzaamheid (en met name de energietransitie) en overige domeinen van de overheid en weet je nieuwe informatie snel eigen te maken.
  • Je gedijt goed in een complexe veranderende omgeving en hebt de instelling en aanpak om deze verandering verder vorm te geven. Je hebt een hbo+ werk- en denkniveau.
  • Je kunt omgaan met een grote diversiteit aan opvattingen en stijlen, en bent zowel individueel als in groepsverband sterk. Je bent in staat om deze diversiteit te vertalen in een gemeenschappelijke strategie.
  • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en voelt je als een vis in het water in een strategisch team.
  • Ook heb je ervaring met participatie/co-creatie als communicatieadviseur bij complexe projecten, en weet je de balans te vinden tussen regionale communicatie en/of lokale participatie.
  • Je bent bestuurlijk sensitief en hebt ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur bij een of meer gemeenten, of in regionaal verband.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!