Communicatie- en participatieadviseur

In deze opdracht werk je als (senior) communicatie en participatieadviseur vanuit Bureau Regio Amersfoort (BRA) aan gemeentegrens overstijgende opgaven, waaronder de uitwerking van een regionale energiestrategie (RES) en het Handelingsperspectief Buitengebied.

Regio Amersfoort is volop in ontwikkeling. Het is een aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te bezoeken. Het is een groene regio waarin mensen mee kunnen doen en niemand zich buitengesloten hoeft te voelen. De toekomst van de regio kent natuurlijk ook kansen en uitdagingen. Hoe zorgen we dat inwoners en ondernemers zich thuis blijven voelen? Hoe blijft de regio leefbaar en bereikbaar en zijn er voldoende woningen beschikbaar?

In de RES werken gemeenten samen met Waterschap Vallei en Veluwe, de provincie Utrecht, Stedin, belangengroepen en onze inwoners aan het mogelijk maken van grootschalige opwek van duurzame energie, met als doel om onze regio leefbaar te houden voor deze en volgende generaties (www.resregioamersfoort.nl). De energietransitie is echter niet alleen een technisch, infrastructureel en economisch vraagstuk, het is ook een maatschappelijk vraagstuk dat heel wat losmaakt. Door de impact die het heeft op onze leefomgeving en levens, is het belangrijk dat iedereen die dat wil, mee kan doen.

Datzelfde speelt bij het Handelingsperspectief Buitengebied. De toekomst van het buitengebied staat onder druk door afname van natuurwaarden, klimaatverandering en alle ruimtevragers in het buitengebied (zoals natuur, recreatie, landbouw en energie-opwek). Met het Handelingsperspectief Buitengebied onderzoekt BRA de opgaven voor de regio, om vervolgens samen met betrokken belanghebbenden te kiezen: waar moeten we prioriteren en waar kunnen we functies combineren?

Naast de RES en het Handelingsperspectief werkt BRA aan andere regionale onderwerpen zoals de uitvoeringsagenda van de Woondeal (versnelling woningbouw tot 2030) of de positionering van de Metropool Regio Utrecht. Ook hier draag je in deze opdracht aan bij.

Globaal werk je gemiddeld 16 uur per week voor de RES, 8 voor het Handelingsperspectief en 8 uur voor andere regionale onderwerpen van BRA.

Alhoewel je onderdeel uitmaakt van de communicatieafdeling van de gemeente Amersfoort, waar je ook je vakcollega’s vindt voor sparring en klankbord, wordt je gedetacheerd bij BRA. BRA bestaat uit een klein team van professionals dat werkt voor regio Amersfoort (het samenwerkingsverband van 7 Utrechtse gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg en 2 Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk). Er is professionele en inhoudelijke uitwisseling met de gemeenten en hun eigen deskundigen, dit geldt dus ook voor jou op het gebied van communicatie. 

Jouw profiel

  • Als ervaren (senior) communicatieadviseur heb je snel toegevoegde waarde voor je collega’s in (project)teams en de vele partners in de regio. Je werkt samen met de projectleiders RES, de projectleider Handelingsperspectief en de strategisch adviseurs van BRA. Je neemt deel aan stuurgroepen en bestuurlijke overleggen.
  • Je bent verbindend en zorgt door de juiste vragen te stellen en aan de slag te gaan, voor duidelijkheid over rollen en acties. Je weet jezelf goed te positioneren tussen bestuurders, colleges, ambtenaren, raden, staten, belangengroepen en inwoners, en dingen voor elkaar te krijgen.
  • Je hebt basiskennis van duurzaamheid (en met name de energietransitie) en overige domeinen van de overheid en weet je nieuwe informatie snel eigen te maken.
  • Je gedijt goed in een complexe veranderende omgeving en hebt de instelling en aanpak om deze verandering verder vorm te geven. Je hebt een hbo+ werk- en denkniveau.
  • Je kunt omgaan met een grote diversiteit aan opvattingen en stijlen, en bent zowel individueel als in groepsverband sterk. Je bent in staat om deze diversiteit te vertalen in een gemeenschappelijke strategie.
  • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en voelt je als een vis in het water in een strategisch team.
  • Ook heb je ervaring met participatie/co-creatie als communicatieadviseur bij complexe projecten, en weet je de balans te vinden tussen regionale communicatie en/of lokale participatie.
  • Je bent bestuurlijk sensitief en hebt ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur bij een of meer gemeenten, of in regionaal verband.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Ervaren, omgevingsgericht, met een lach

Johan is een zeer ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is uiterst sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met de meest uiteenlopende belangen te bewegen om begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach….

Johan Simon

Strategisch omgevingsmanager

Positief, gedreven, gestructureerd

Franke Smidstra is een positief gedreven omgevingsmanager die gemakkelijk mensen weet te activeren, motiveren en te verbinden. Zo is hij in staat om een duidelijke koers uit te zetten, deze te communiceren en te bewaken binnen een multidisciplinair project. Door zijn proactieve open houding is Franke een gewaardeerd gesprekpartner op verschillende niveaus. Met zijn gestructureerde en communicatieve aanpak voert hij zijn projecten met succes en tot tevredenheid van (politieke) omgeving en klanten uit. Gesprekken voeren (ook slecht nieuws) met verschillende stakeholders is iets wat Franke altijd met overtuiging doet. Franke is oprecht op zoek naar de persoon achter het gesprek. Zo creëert Franke een veilige omgeving om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren….

Franke Smidstra

Omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!

Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten

Door hier je gegevens achter te laten, ga je ermee akkoord dat je nieuwe opdrachten en ander nieuws van ons rechtstreeks in je mail ontvangt. Je kunt je hiervoor altijd weer uitschrijven.