adviseur participatie

Communicatie- en participatieadviseur programma duurzaamheid

Je komt te werken in het cluster communicatie van het Team Externe Dienstverlening. Het Team Externe Dienstverlening (± 45 medewerkers) heeft de volgende taakvelden: communicatie, online dienstverlening/Klantcontactcentrum, print en design, burgerzaken en bodedienst. Het communicatiecluster bestaat uit 9 gedreven en enthousiaste communicatieprofessionals die samen vorm en uitvoering geven aan het boeiende vak overheidscommunicatie.

In het programma Duurzaamheid staat hoe gemeente Overbetuwe haar ambities op het gebied van de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie / biodiversiteit wil realiseren. Op dit moment vindt politieke besluitvorming plaats over het programma duurzaamheid, waarin de ambities, doelstellingen en activiteiten beschreven staat t/m 2026. Samenwerking met buurtinitiatieven en inwoners en bedrijven is een belangrijke randvoorwaarde om de doelen te bereiken. Het programma Duurzaamheid richt zich dan ook voor een groot deel op (het stimuleren van) activiteiten en initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. De rol van de gemeente is daarbij vooral faciliterend. Als communicatieadviseur, verbonden aan het programma, zijn jouw belangrijkste werkzaamheden:

 • Communicatie- en participatiestrategieën opstellen en (laten) uitvoeren voor thema’s uit het programma;
 • Portefeuillehouder en programmamanager adviseren;
 • Adviseur/woordvoerder voor het college van burgemeester en wethouders;
 • De uitvoering coördineren met partners binnen en buiten de organisatie;
 • Content schrijven en redigeren voor diverse communicatiekanalen;
 • Diverse communicatiekanalen inrichten, waaronder een participatieplatform.

Ruimtelijke projecten
De gemeente Overbetuwe maakt beleid en voert plannen uit die impact hebben op de leefomgeving van inwoners. Denk hierbij aan woningbouw, verkeersveiligheid, de inrichting van de openbare ruimte, bouw van een nieuw sportcentrum, ondersteuning van ondernemers, etc. Als communicatieadviseur zijn jouw belangrijkste werkzaamheden:

 • Beleidsadviseurs, projectleiders en portefeuillehouders adviseren over en ondersteunen bij communicatie en participatie bij ruimtelijke plannen en projecten;
 • Communicatie- en participatieplannen schrijven, of hierover advies geven;
 • Content schrijven en redigeren voor diverse communicatiekanalen;
 • Perscontacten en woordvoering.

Wat weet en kun je?

 • Je hebt een communicatie-opleiding op minimaal hbo-niveau;
 • Je hebt minimaal 5 jaar actuele, relevante werkervaring;
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een pre, geen vereiste;
 • Je kunt een (online) communicatiestrategie ontwikkelen én deze vertalen naar effectieve uitvoering;
 • Je hebt kennis van en ervaring met het betrekken van diverse doelgroepen met uiteenlopende belangen.

Let op: de gesprekken vinden plaats op 30 mei 2024.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!