Adviseur Omgevingsmanagement Zuidas(dok)

De projectorganisatie zoekt twee adviseurs omgeving voor de projecten Knooppunt De Nieuwe Meer en Knooppunt Amstel, die in deze bouwopgave de uitdaging zien en nadrukkelijk oog hebben voor de achterliggende belangen en de omgeving. Let op: Deze opdracht kan alleen op basis van detachering. Je komt (tijdelijk) in loondienst van Bureau voor Omgevingsmanagement.

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Amsterdamse wijk Zuidas en van het noordelijk deel van de Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. In de komende jaren transformeert het station Amsterdam Zuid naar een top 5 station van Nederland; naast Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Schiphol Airport. Daarnaast worden alleen al in knooppunt De Nieuwe Meer 14 viaducten aangepakt om de snelweg te kunnen verbreden én wordt in het hart van Zuidas twee snelwegtunnels op enkele meters van de kantoorgevels gebouwd.

Zuidasdok wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. De projectorganisatie is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. De projecten De Nieuwe Meer en Amstel verbeteren de doorstroming op de A10 en worden gerealiseerd door meerdere aanneemcombinaties. De ringweg A10 is één van de drukste snelwegen van Nederland en belangrijk voor de bereikbaarheid van Amsterdam en een  groot deel van Noord-Holland. Het op een moderne manier informeren van weggebruikers, stakeholders, bewoners en andere belanghebbenden is dan ook belangrijk. Bij project De Nieuwe Meer is de aannemerscombinatie bezig met het opstellen van het Definitief Ontwerp en zijn recent de eerste (voorbereidende) werkzaamheden buiten gestart. Knooppunt Amstel bevindt zich in de voorbereiding van de aanbesteding die in 2024 start. 

Werkzaamheden

  • Het creëren van draagvlak bij de omgeving en het bestuur door onder andere het leggen en onderhouden van contacten met de stakeholders en het betrekken van hen bij en richting de realisatie van de projecten. Het creatief oplossen van issues door te zoeken naar belangen achter de standpunten. 
  • Het actueel houden van stakeholdersanalyses en het stakeholderdossier en de klanteisen.
  • Het signaleren van kansen voor vergroten van draagvlak en reputatie voor de projecten van het programma en de betrokken organisaties.
  • Samen met de omgevingsmanager en plaatsvervangend omgevingsmanager van het project zorgen voor een goede voorbereiding en uitvoering van de projecten.

Eisen

  • je hebt aantoonbare werkervaring met complexe GWW-projecten  die zich in de contractvoorbereiding of uitvoering bevinden in de afgelopen 2 jaren.
  • je hebt aantoonbare kennis van Omgevingsmanagement, in de voorbereiding en/of uitvoering van design en construct projecten.  
  • je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het IPM-model en bijbehorende rolspecifieke werkwijze.
  • je hebt aantoonbare kennis van de werkprocessen (in het bijzonder werkwijze Aanleg en Onderhoud) en organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat.
  • je hebt aantoonbare kennis van het project, de omgeving en/of ketens, relevante stakeholders en hun rol en/of positie op operationeel en/of tactisch niveau.
  • je hebt aantoonbaar hbo werk- en denkniveau door opleiding en ervaring. 

De opdrachtgever(s)

Zuidas
Zuidas is voor Amsterdam een internationale toplocatie. Het gebied ligt op een strategische plek tussen de binnenstad en Schiphol, tussen Buitenveldert en Oud-Zuid. Zuidas transformeert van een kantorenlocatie in een stadswijk waar volop ruimte is voor wonen, werken, studeren en ontspannen, voor alle Amsterdammers. Er wordt veel gebouwd: kantoren, woningen, voorzieningen én aanpassingen aan de openbare ruimte.

Zuidasdok
Tegelijkertijd wordt in Zuidas een van de belangrijkste infrastructurele projecten van Nederland gerealiseerd: Zuidasdok. Dit project moet Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad nu en in de toekomst bereikbaar houden. Het programma Zuidasdok omvat de uitbreiding van station Amsterdam Zuid, de verbreding van de A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer, het ondergronds brengen van de A10 ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas en de herinrichting van de openbare ruimte.

Alleen in (tijdelijke) dienst van Bureau voor Omgevingsmanagement
Let op: Deze opdracht kan alleen vanuit detachering. Je komt (tijdelijk) in loondienst van Bureau voor Omgevingsmanagement.

Reageren

Ben je enthousiast over deze functie? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Johan is een ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met uiteenlopende belangen te bewegen begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach. Johan is founder van Bureau voor Omgevingsmanagement….

Johan Simon

Directeur/ eigenaar

Marije heeft jarenlange ervaring in het Zorg- en Veiligheidsdomein. Zo is ze werkzaam geweest binnen organisaties die zich inzetten om huiselijk geweld en/ of kindermishandeling te stoppen. Marije is betrokken, daadkrachtig en resultaatgericht. Ze weet anderen te overtuigen en kan goed positioneren in complexe casussen en gesprekken. Marije heeft de focus op oplossingen en weet goed aan te sluiten en te verbinden. Marije heeft veel samengewerkt met straf- en zorgpartners en heeft vanuit meerdere opdrachten een bijdrage geleverd aan het versterken van samenwerkingen tussen ketenpartners. Haar kennis en expertise over het Zorg- en Veiligheidsdomein en betrokkenheid bij de meest complexe casuïstiek is ondersteunend om ook de vertaling te kunnen maken naar de uitvoeringspraktijk. Thema`s als openbare orde en veiligheid zijn haar goed bekend. Marije is werkzaam voor een grote gemeente als beleidsadviseur Zorg en Veiligheid. Dat maakt dat zij goed bekend is met gemeentelijke processen en beleid. Zij heeft daardoor ook waardevolle ervaring op het gebied van de aanpak van kwetsbare doelgroepen, te denken valt aan nazorg ex-gedetineerden. Betekenisvol werk doen is Marije haar drive. Vol energie kan zijn gesprekken begeleiden en waar nodig zorgdragen voor een gestructureerde gespreksomgeving. Marije heeft veel ervaring met het voorzitten en organiseren van gesprekken, zowel op lokaal, als regionaal als op landelijk niveau. Marije hecht veel waarde aan het uitwisselen en delen van ervaringen om zo een goede context te kunnen creëren. Juist de direct betrokkenen, zoals inwoners en ervaringsdeskundigen voegen veel waarde toe aan een gesprek.  Ieder vanuit zijn of haar beleving en perspectief….

Marije Cramer

Senior adviseur (specialisme Zorg- en Veiligheidsdomein)

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!

Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten

Door hier je gegevens achter te laten, ga je ermee akkoord dat je nieuwe opdrachten en ander nieuws van ons rechtstreeks in je mail ontvangt. Je kunt je hiervoor altijd weer uitschrijven.