Adviseur Omgevingsmanagement Zuidas(dok)

De projectorganisatie zoekt twee adviseurs omgeving voor de projecten Knooppunt De Nieuwe Meer en Knooppunt Amstel, die in deze bouwopgave de uitdaging zien en nadrukkelijk oog hebben voor de achterliggende belangen en de omgeving. Let op: Deze opdracht kan alleen op basis van detachering. Je komt (tijdelijk) in loondienst van Bureau voor Omgevingsmanagement.

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Amsterdamse wijk Zuidas en van het noordelijk deel van de Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. In de komende jaren transformeert het station Amsterdam Zuid naar een top 5 station van Nederland; naast Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Schiphol Airport. Daarnaast worden alleen al in knooppunt De Nieuwe Meer 14 viaducten aangepakt om de snelweg te kunnen verbreden én wordt in het hart van Zuidas twee snelwegtunnels op enkele meters van de kantoorgevels gebouwd.

Zuidasdok wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. De projectorganisatie is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. De projecten De Nieuwe Meer en Amstel verbeteren de doorstroming op de A10 en worden gerealiseerd door meerdere aanneemcombinaties. De ringweg A10 is één van de drukste snelwegen van Nederland en belangrijk voor de bereikbaarheid van Amsterdam en een  groot deel van Noord-Holland. Het op een moderne manier informeren van weggebruikers, stakeholders, bewoners en andere belanghebbenden is dan ook belangrijk. Bij project De Nieuwe Meer is de aannemerscombinatie bezig met het opstellen van het Definitief Ontwerp en zijn recent de eerste (voorbereidende) werkzaamheden buiten gestart. Knooppunt Amstel bevindt zich in de voorbereiding van de aanbesteding die in 2024 start. 

Werkzaamheden

  • Het creëren van draagvlak bij de omgeving en het bestuur door onder andere het leggen en onderhouden van contacten met de stakeholders en het betrekken van hen bij en richting de realisatie van de projecten. Het creatief oplossen van issues door te zoeken naar belangen achter de standpunten. 
  • Het actueel houden van stakeholdersanalyses en het stakeholderdossier en de klanteisen.
  • Het signaleren van kansen voor vergroten van draagvlak en reputatie voor de projecten van het programma en de betrokken organisaties.
  • Samen met de omgevingsmanager en plaatsvervangend omgevingsmanager van het project zorgen voor een goede voorbereiding en uitvoering van de projecten.

Eisen

  • je hebt aantoonbare werkervaring met complexe GWW-projecten  die zich in de contractvoorbereiding of uitvoering bevinden in de afgelopen 2 jaren.
  • je hebt aantoonbare kennis van Omgevingsmanagement, in de voorbereiding en/of uitvoering van design en construct projecten.  
  • je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het IPM-model en bijbehorende rolspecifieke werkwijze.
  • je hebt aantoonbare kennis van de werkprocessen (in het bijzonder werkwijze Aanleg en Onderhoud) en organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat.
  • je hebt aantoonbare kennis van het project, de omgeving en/of ketens, relevante stakeholders en hun rol en/of positie op operationeel en/of tactisch niveau.
  • je hebt aantoonbaar hbo werk- en denkniveau door opleiding en ervaring. 

De opdrachtgever(s)

Zuidas
Zuidas is voor Amsterdam een internationale toplocatie. Het gebied ligt op een strategische plek tussen de binnenstad en Schiphol, tussen Buitenveldert en Oud-Zuid. Zuidas transformeert van een kantorenlocatie in een stadswijk waar volop ruimte is voor wonen, werken, studeren en ontspannen, voor alle Amsterdammers. Er wordt veel gebouwd: kantoren, woningen, voorzieningen én aanpassingen aan de openbare ruimte.

Zuidasdok
Tegelijkertijd wordt in Zuidas een van de belangrijkste infrastructurele projecten van Nederland gerealiseerd: Zuidasdok. Dit project moet Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad nu en in de toekomst bereikbaar houden. Het programma Zuidasdok omvat de uitbreiding van station Amsterdam Zuid, de verbreding van de A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer, het ondergronds brengen van de A10 ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas en de herinrichting van de openbare ruimte.

Alleen in (tijdelijke) dienst van Bureau voor Omgevingsmanagement
Let op: Deze opdracht kan alleen vanuit detachering. Je komt (tijdelijk) in loondienst van Bureau voor Omgevingsmanagement.

Reageren

Ben je enthousiast over deze functie? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!