Omgevingsmanagement

Adviseur external affairs Duitsland

De afdeling External Affairs is onderdeel van de hoofdafdeling Communications & External Affairs. De afdeling is verantwoordelijk voor het veiligstellen van de ‘license to grow’ voor de haven en het Havenbedrijf Rotterdam door het aangaan van een duurzame dialoog met relevante stakeholders van lokaal tot internationaal niveau, Public Affairs, Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) en belangenbehartiging

Het Havenbedrijf Rotterdam is actief voor heel de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De haven van vandaag én morgen. Alle (inter)nationale ondernemingen die hier actief zijn, hebben het allergrootste belang bij een bereikbare en duurzame ‘Port of Rotterdam’, die kan blijven groeien. Het Havenbedrijf biedt klanten daarom alles wat nodig is voor de vlotte en veilige doorvoer en bewerking van grondstoffen en goederen. Ook heeft het oog voor de werk- en leefomgeving in de haven én investeert het doorlopend in bestaand en nieuw havengebied.

De afdeling is verantwoordelijk voor:

 • Het uitvoeren van op inhoud gedreven belangenbehartiging en het onderhouden van duurzame relaties en lobby van het Havenbedrijf Rotterdam bij lokale, regionale, nationale, Duitse en Europese stakeholders; 
 • Het monitoren/analyseren van de totale beleidsagenda en proactieve advisering Havenbedrijf-breed over ontwikkelingen op lokaal, regionaal, nationaal, Duits en Europees niveau en ondersteuning bij stakeholdercontacten;
 • Strategiebepaling voor issues en dossiers voor stakeholderdialoog & -onderhandelingen;
 • Verankering van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) binnen het Havenbedrijf;
 • Het waarborgen van nakoming afspraken met stakeholders;
 • Het efficiënt verwerven van Europese, nationale en regionale subsidiestromen.

Wat ga je doen?

 • Het in kaart brengen en analyseren van relevante politieke, bestuurlijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen voor de Rotterdamse haven, met name op het vlak van de energietransitie en bereikbaarheidsdossiers.
 • Standpuntbepaling en indien relevant het ontwikkelen van een lobbyaanpak t.a.v. deze (beleids-)ontwikkelingen, in het bijzonder met oog op kansen en bedreigingen, uitwerking daarvan in bijv. position papers.
 • Samenwerking en afstemming van dossiers binnen maar ook buiten het bedrijf, bijv. met de Nederlandse Rijksoverheid en brancheorganisaties die actief zijn in de Duits-Nederlandse betrekkingen.
 • Smeden van samenwerkingsverbanden en gelegenheidscoalities met Duitse partners voor breder draagvlak en het sterker kunnen positioneren van standpunten en belangen.
 • Actieve vertegenwoordiging van het Havenbedrijf bij politiek, bestuur en brancheorganisaties in Duitsland, met name gericht op de deelstaat Noordrijn-Westfalen en Berlijn, maar ook verder langs de Rijncorridor. Borging, onderhoud en uitbouw van de relaties met belangrijke Duitse stakeholders.
 • Organiseren, het inhoudelijk opzetten en voeren/begeleiden van gesprekken en bijeenkomsten in Duitsland, vaak in combinatie met senior management dan wel inhoudelijke experts binnen het Havenbedrijf, bijv. op high level niveau in Noordrijn-Westfalen of Berlijn.
 • Organiseren, inhoudelijk voorbereiden en ontvangen van Duitse (high level) delegaties.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt een academisch of HBO werk- en denkniveau en  ervaring met belangenbehartiging, het werken binnen een interculturele context of binnen een relevant ambtelijke organisatie of een bedrijf.
 • Kennis en ervaring met het politieke stelsel en de politieke besluitvormingsprocessen dan wel met zaken doen in Duitsland.
 • Je hebt interesse in de belangen van politieke spelers rond de Rotterdamse haven en je bent gemotiveerd om je in te zetten voor onze belangen en standpunten.
 • Jouw vertrekpunt is altijd een inhoudelijke analyse van een vraagstuk. Je bent verder organisatorisch en communicatief sterk en gericht op samenwerken. – Je legt gemakkelijk contact met zeer diverse mensen en bent je bewust van het belang van goed relatiemanagement.
 • Het op regelmatige basis naar Duitsland reizen is voor jou dan ook geen probleem.
 • Het strategisch en programmatisch werken en het sturen van de uitvoering op inhoud, planning en inhoudelijke afstemming met je collega’s en management zit je in het bloed.
 • Je neemt gemakkelijk initiatief en kunt goed luisteren. Uiteraard ben je gewend om met vertrouwelijke informatie om te gaan.


Let op: Het is een harde eis dat je beschikt over uitstekende Duitse taalvaardigheid, dit houdt in minimaal C1 niveau (volgens het Europees referentiekader) en bij voorkeur C2 niveau: ‘near native’. Daarnaast is ook goede beheersing van de Engelse taal vereist.
 

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!