Ipse de Bruggen investeert in het versterken van de relatie met haar omgeving

Dat inclusie niet altijd vanzelfsprekend is, weet zorgorganisatie Ipse de Bruggen maar al te goed. Ze biedt zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Steeds vaker moet ze zich verantwoorden voor het gedrag van mensen voor wie ze zorgt. Het vertrouwen dat Ipse de Bruggen van haar omgeving in Zwammerdam krijgt, staat hiermee onder druk. Ze ziet de onrust in het dorp toenemen en besloot grondig te investeren in de relatie met de omgeving.

Maar hoe win je vertrouwen terug als je zelf ook worstelt met je veranderende plek in de samenleving? Een relatie herstellen is niet iets wat je op één informatieavond regelt. Ipse de Bruggen schakelde onze hulp in.

Wij doken in de situatie en schreven een plan van aanpak, waarin het oprecht luisteren naar de zorgen van de omgeving centraal staat. We begeleidden verschillende gesprekken met medewerkers en mensen uit de omgeving. Ondertussen versterkte Ipse de Bruggen haar communicatiekanalen. Vervolgens begeleidden wij een drukbezochte en emotionele bewonersavond. Inmiddels heeft Ipse de Bruggen de regie op de gesprekken weer van ons overgenomen. Ze is gestart met een klankbordgroep van bewoners, houdt open dagen op haar locatie en start met voorlichting op de basisschool. Er is sprake van voorzichtig herstel van vertrouwen.

Neem contact op

omgevingsmanagement

Contact

Bel of mail ons. We staan je graag te woord.