Bart Cosijn

“Spreken is zilver, gehoord worden is goud”

Nieuwsgierig, verbindend, doelgericht

Bart biedt een uitgestoken hand aan iedereen die ideeën, zorgen of kwesties wil delen. Op empathische wijze stimuleert hij mensen om zich uit te spreken en met elkaar in gesprek te gaan. Makkelijke praters daagt hij uit eerst goed te luisteren. Voor Bart staan de deelnemers altijd op de eerste plek. Een bijeenkomst hou je immers samen. Dat doe je niet door eerst naar lange verhalen te luisteren. Uiteraard zijn perspectieven van bestuurders of experts van belang, maar alleen in relatie tot wat er leeft binnen de gemeenschap. Door zijn lange ervaring heeft Bart snel door welke dilemma’s besproken moeten worden. Niets blijft onbelicht.

Ervaring

Bart begeleidde eerder gesprekken over:
  • Burgerparticipatie
  • Burgerberaden
  • Democratie en politiek
  • Stedelijke ontwikkeling
  • Gemeenschap
  • Huisvesting
  • Zorg
  • Bestaanszekerheid
  • Energietransitie

Aan het werk

Meer over Bart

Naast zijn werk als gespreksleider adviseert Bart overheden bij complexe participatie- en co-creatieprocessen. Daarbij treedt hij vaak op als procesarchitect en aanjager. Sinds 2011 traint en coacht hij professionals in moderatie- en gespreksleidingvaardigheden. In 2019 publiceerde hij het boekje ‘On the Art of Moderating’.

Aanvragen

Contact

Bel of mail ons. We staan je graag te woord.