mediation

Publieke bemiddelaars

De komende decennia gaat ons land flink op de schop. We bouwen woningen, leggen kabels en leidingen aan, ontwikkelen natuur, breiden het wegennet uit, versterken onze dijken, verbreden de rivieren, plaatsen windmolens en zonnevelden. Waar je ook woont, je directe leefomgeving gaat veranderen. Iedereen gaat er iets van merken. In het gesprek over hoe we ons willen inrichten, buitelen belangen over elkaar heen.  Ieders nood is het hoogst en zo wordt de een z’n belang de ander z’n vrees. Probeer in een verdeelde samenleving de neuzen maar eens dezelfde kant op te krijgen. Dat lukt alleen als we elkaar vertrouwen en dat bereiken we door te investeren in de relatie. 

Bureau voor omgevingsmanagement biedt ervaren publieke bemiddelaars. Wij helpen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers bij het bereiken van overeenstemming in situaties waar een conflict is ontstaan. Onze professionals helpen partijen hun belangen over het voetlicht te brengen, begrip voor elkaars perspectief te krijgen en oplossingen te zoeken die voor beide partijen acceptabel zijn. Onze bemiddelaars nemen geen beslissing, dat doen de betrokkenen zelf.

Zoekt u een ervaren publieke bemiddelaar?

Bel of mail ons gerust. Wij bespreken graag met u hoe wij u kunnen helpen. Ons team van ervaren professionals staat voor u klaar.   

Neem contact op

omgevingsmanagement

Liever direct contact?

Bel of mail ons, wij staan voor je klaar.