Veel waardering voor succesvolle participatieaanpak WarmtelinQ (lees het uitgebreide verslag)

Afgelopen 2,5 jaar was Bureau voor omgevingsmanagement in opdracht van Gasunie verantwoordelijk voor de participatie van de planvorming van WarmtelinQ (het tracé van Rijswijk naar Leiden). WarmtelinQ is het eerste open warmtetransportnet ter wereld, dat restwarmte uit de Rotterdamse haven transporteert en zo 120 duizend woningen en bedrijven duurzaam kan verwarmen. Wij leverden de projectleider participatie die namens Gasunie samen met Provincie Zuid-Holland, tien gemeenten en een andere stakeholders een succesvolle participatieaanpak schreef en regie voerde op de uitvoering van die aanpak.

Op 12 mei 2024 kwam groen licht voor de aanleg van de warmtetransportleiding van Rijswijk naar Leiden (op de beroepsprocedure na). Toen stelden Provinciale Staten van Zuid-Holland het provinciaal inpassingsplan (PIP) en de milieueffectrapportage (MER) vast. De planvorming is hiermee afgerond.

Intensief betrokken
Gasunie en Provincie Zuid-Holland investeerden afgelopen jaren nadrukkelijk in participatie. Inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, gemeenten en waterschappen langs het tracé zijn op allerlei manieren intensief betrokken bij de planvorming. Veel van wat is besproken met de betrokkenen en inbreng uit zienswijzen is verwerkt in de plannen. Bekijk alle documenten op de website van de provincie.

Nieuwsgierig naar het resultaat van de intensieve participatieaanpak?
WarmtelinQ en de provincie ontvingen veel waardering van participanten en bevoegde gezagen over het zorgvuldige omgevingsproces dat we hebben gevolgd. Wij zijn dan ook bijzonder trots dat wij vanuit ons bureau hebben bijgedragen aan dit buitengewoon knap staaltje participatiewerk!

Bekijk het Verslag participatieaanpak planfase WarmtelinQ Rijswijk-Leiden

Bekijk deze kaart met voorbeelden van het resultaat van gesprekken met de omgeving.

Neem contact op

omgevingsmanagement

Contact

Bel of mail ons. We staan je graag te woord.