Omgevingsmanagement

Omgevingsmanager senior MIRT OVAH

Als senior omgevingsmanager stuur je een team met projectleiders een uitvoerend omgevingsmanager en specialisten aan die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de m.e.r.-procedure, het organiseren van participatie en het opleveren van bijbehorende producten zoals de notitie reikwijdte en detailniveau, plan-MER, participatieverslag en het ruimtelijk ontwerp. Deze producten vormen de basis voor de integrale producten, inspraak en formele besluitvorming door het bevoegde gezag(en) in ruimtelijke procedures.

De projectorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de MIRT-Verkenning en het realiseren van een gedragen projectresultaat en opereert als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie. Het projectmanagement wordt hierbij geleverd door de directie Bijzondere Projecten van de gemeente Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van de Vervoerregio (VRA) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De Vervoerregio en het ministerie I&W zijn gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever namens het samenwerkingsverband van de VRA, ministerie I&W, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, GVB, KLM, Royal Schiphol Group, Schiphol Area Development Company, NS, en ProRail.

Taken senior omgevingsmanager:

 • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van stakeholderanalyses
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van een aanpak en uitvoering geven aan strategisch omgevingsmanagement (deeluitwerking van het overall projectplan);
 • organiseert de participatie tussen de projectorganisatie en de stakeholders;
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de m.e.r.-procedure uit;
 • initieert, onderhoudt en bewaakt de eisen en afspraken met de stakeholders om te komen tot een effectieven samenwerking;
 • zorgt voor het opstellen en opleveren van de Notitie Reikwijde en Detailniveau (NRD), plan MER, participatieverslag en het ruimtelijk ontwerp op.
 • signaleert kansen voor het vergroten van het draagvlak van en de reputatie van het project en de betrokken organisaties, én signaleert ook risico’s en bedreigingen voor draagvlak en reputatie;
 • coördineert de werkzaamheden binnen het omgevingsteam;
 • werkt nauw samen met de manager communicatie.

Eisen

 • Je bent in het bezit van een voltooide wo-opleiding in een voor de functie relevante richting
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als omgevingsmanager voor (infrastructurele) projecten in een politiek-bestuurlijke omgeving (bij voorkeur conform de MIRT systematiek).

De opdrachtgever(s)

Het doel van de MIRT-verkenning OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer is te komen tot één voorkeursalternatief voor het OV-systeem aan de zuidwestkant van Amsterdam. Dit gebeurt door vanuit een helder geformuleerde probleemstelling te trechteren van een longlist aan oplossingsrichtingen, naar kansrijke alternatieven naar één voorkeursoplossing.

De projectorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project in deze fase, is op zoek naar een senior omgevingsmanager. Als senior omgevingsmanager maak je samen met de andere IPM-rollen onderdeel uit van een kernteam waar vanuit de projectorganisatie aangestuurd wordt, het projectresultaat opgeleverd wordt en gerapporteerd en verantwoording afgelegd wordt aan de opdrachtgevers.

In dit kernteam vormen openheid, realisme, vertrouwen, zorgvuldigheid, maatschappelijk bewustzijn en inclusie belangrijke waarden voor de samenwerking.

Bijzondere Projecten (BP) komt voort uit Metro en Tram, die op zijn beurt weer voortkwam uit de projectorganisatie Noord/Zuidlijn. Door flink te blijven investeren in kennisoverdracht en vast te houden aan dat waar we goed in zijn- excellent project- en programmamanagement- hebben wij de lessen van voorgaande projecten geborgd en staan wij nog steeds gesteld voor de aanpak en uitvoering van grote en complexe infrastructurele projecten.

Met name de specifieke werkwijze zoals ontwikkeld tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn maakt onze werkwijze onderscheidend. Deze aanpak is geïnternaliseerd in de organisatie door de mensen, maar vooral ook door de combinatie van de slagvaardige lijnafdelingen (daadkracht) en gezaghebbende staven (beheersing). Het is deze unieke combinatie die het mogelijk maakt mandaten laag in de organisatie te beleggen en het laadt de organisatie met eigenaarschap. Deze werkwijze is succesvol gebleken, het is de aanpak die ook BP hanteert.

Detachering

Deze opdracht kan niet door een zzp-er worden ingevuld. De opdracht kan alleen op basis van detachering worden ingevuld. Je komt (tijdelijk) in loondienst van Bureau voor Omgevingsmanagement.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!