Omgevingsmanager senior MIRT OVAH

Als senior omgevingsmanager stuur je een team met projectleiders een uitvoerend omgevingsmanager en specialisten aan die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de m.e.r.-procedure, het organiseren van participatie en het opleveren van bijbehorende producten zoals de notitie reikwijdte en detailniveau, plan-MER, participatieverslag en het ruimtelijk ontwerp. Deze producten vormen de basis voor de integrale producten, inspraak en formele besluitvorming door het bevoegde gezag(en) in ruimtelijke procedures.

De projectorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de MIRT-Verkenning en het realiseren van een gedragen projectresultaat en opereert als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie. Het projectmanagement wordt hierbij geleverd door de directie Bijzondere Projecten van de gemeente Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van de Vervoerregio (VRA) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De Vervoerregio en het ministerie I&W zijn gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever namens het samenwerkingsverband van de VRA, ministerie I&W, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, GVB, KLM, Royal Schiphol Group, Schiphol Area Development Company, NS, en ProRail.

Taken senior omgevingsmanager:

 • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van stakeholderanalyses
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van een aanpak en uitvoering geven aan strategisch omgevingsmanagement (deeluitwerking van het overall projectplan);
 • organiseert de participatie tussen de projectorganisatie en de stakeholders;
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de m.e.r.-procedure uit;
 • initieert, onderhoudt en bewaakt de eisen en afspraken met de stakeholders om te komen tot een effectieven samenwerking;
 • zorgt voor het opstellen en opleveren van de Notitie Reikwijde en Detailniveau (NRD), plan MER, participatieverslag en het ruimtelijk ontwerp op.
 • signaleert kansen voor het vergroten van het draagvlak van en de reputatie van het project en de betrokken organisaties, én signaleert ook risico’s en bedreigingen voor draagvlak en reputatie;
 • coördineert de werkzaamheden binnen het omgevingsteam;
 • werkt nauw samen met de manager communicatie.

Eisen

 • Je bent in het bezit van een voltooide wo-opleiding in een voor de functie relevante richting
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als omgevingsmanager voor (infrastructurele) projecten in een politiek-bestuurlijke omgeving (bij voorkeur conform de MIRT systematiek).

De opdrachtgever(s)

Het doel van de MIRT-verkenning OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer is te komen tot één voorkeursalternatief voor het OV-systeem aan de zuidwestkant van Amsterdam. Dit gebeurt door vanuit een helder geformuleerde probleemstelling te trechteren van een longlist aan oplossingsrichtingen, naar kansrijke alternatieven naar één voorkeursoplossing.

De projectorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project in deze fase, is op zoek naar een senior omgevingsmanager. Als senior omgevingsmanager maak je samen met de andere IPM-rollen onderdeel uit van een kernteam waar vanuit de projectorganisatie aangestuurd wordt, het projectresultaat opgeleverd wordt en gerapporteerd en verantwoording afgelegd wordt aan de opdrachtgevers.

In dit kernteam vormen openheid, realisme, vertrouwen, zorgvuldigheid, maatschappelijk bewustzijn en inclusie belangrijke waarden voor de samenwerking.

Bijzondere Projecten (BP) komt voort uit Metro en Tram, die op zijn beurt weer voortkwam uit de projectorganisatie Noord/Zuidlijn. Door flink te blijven investeren in kennisoverdracht en vast te houden aan dat waar we goed in zijn- excellent project- en programmamanagement- hebben wij de lessen van voorgaande projecten geborgd en staan wij nog steeds gesteld voor de aanpak en uitvoering van grote en complexe infrastructurele projecten.

Met name de specifieke werkwijze zoals ontwikkeld tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn maakt onze werkwijze onderscheidend. Deze aanpak is geïnternaliseerd in de organisatie door de mensen, maar vooral ook door de combinatie van de slagvaardige lijnafdelingen (daadkracht) en gezaghebbende staven (beheersing). Het is deze unieke combinatie die het mogelijk maakt mandaten laag in de organisatie te beleggen en het laadt de organisatie met eigenaarschap. Deze werkwijze is succesvol gebleken, het is de aanpak die ook BP hanteert.

Detachering

Deze opdracht kan niet door een zzp-er worden ingevuld. De opdracht kan alleen op basis van detachering worden ingevuld. Je komt (tijdelijk) in loondienst van Bureau voor Omgevingsmanagement.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Johan is een ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met uiteenlopende belangen te bewegen begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach. Johan is founder van Bureau voor Omgevingsmanagement….

Johan Simon

Directeur/ eigenaar

Marije heeft jarenlange ervaring in het Zorg- en Veiligheidsdomein. Zo is ze werkzaam geweest binnen organisaties die zich inzetten om huiselijk geweld en/ of kindermishandeling te stoppen. Marije is betrokken, daadkrachtig en resultaatgericht. Ze weet anderen te overtuigen en kan goed positioneren in complexe casussen en gesprekken. Marije heeft de focus op oplossingen en weet goed aan te sluiten en te verbinden. Marije heeft veel samengewerkt met straf- en zorgpartners en heeft vanuit meerdere opdrachten een bijdrage geleverd aan het versterken van samenwerkingen tussen ketenpartners. Haar kennis en expertise over het Zorg- en Veiligheidsdomein en betrokkenheid bij de meest complexe casuïstiek is ondersteunend om ook de vertaling te kunnen maken naar de uitvoeringspraktijk. Thema`s als openbare orde en veiligheid zijn haar goed bekend. Marije is werkzaam voor een grote gemeente als beleidsadviseur Zorg en Veiligheid. Dat maakt dat zij goed bekend is met gemeentelijke processen en beleid. Zij heeft daardoor ook waardevolle ervaring op het gebied van de aanpak van kwetsbare doelgroepen, te denken valt aan nazorg ex-gedetineerden. Betekenisvol werk doen is Marije haar drive. Vol energie kan zijn gesprekken begeleiden en waar nodig zorgdragen voor een gestructureerde gespreksomgeving. Marije heeft veel ervaring met het voorzitten en organiseren van gesprekken, zowel op lokaal, als regionaal als op landelijk niveau. Marije hecht veel waarde aan het uitwisselen en delen van ervaringen om zo een goede context te kunnen creëren. Juist de direct betrokkenen, zoals inwoners en ervaringsdeskundigen voegen veel waarde toe aan een gesprek.  Ieder vanuit zijn of haar beleving en perspectief….

Marije Cramer

Senior adviseur (specialisme Zorg- en Veiligheidsdomein)

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!

Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten

Door hier je gegevens achter te laten, ga je ermee akkoord dat je nieuwe opdrachten en ander nieuws van ons rechtstreeks in je mail ontvangt. Je kunt je hiervoor altijd weer uitschrijven.