omgevingsmanagement

Coördinator Activatie & Participatie Water, Groen & Klimaatadaptatie

Breda bouwt aan een Stad in een Park. Dat doet ze met een stevige inbreng vanuit de gemeente zelf, in de openbare ruimte. Ze zoekt een ‘Coördinator Activatie & Participatie Water, Groen & Klimaatadaptatie’ die verder gaat met de gemeentelijke inspanningen om grondeigenaren zoals inwoners, bedrijven en scholen te stimuleren op hun terrein een bijdrage te laten leveren aan de doelen op het gebied van water, groen en klimaatadaptatie.

Gemeente Breda werkt samen met inwoners aan leefbare wijken en dorpen. De gemeente zorgt dat de basis op orde is (leefbaar, schoon, veilig). Ze geeft een ‘plus’ op datgene waar behoefte aan is vanuit de wijk en waar organisaties en bewoners elkaar onvoldoende weten te vinden. Ze zoekt samen naar manieren om de buurten veerkrachtig te houden. De afdeling Wijkzaken zit op het schakelpunt tussen de behoeften van de stad, de inwoners en de gemeentelijke programma’s om daar invulling aan te geven. Wijkzaken bestaat uit twee teams die vorm en inhoud geven aan het beheer van de openbare ruimte (team Zaken) en inwonersparticipatie m.b.t. de openbare ruimte (team Wijk). Als ‘coördinator Activatie & Participatie Water, Groen & Klimaatadaptatie’ ga je werken vanuit team Zaken.

Wat ga je doen?
In de afgelopen jaren is er een flinke hoeveelheid producten opgebouwd rond activatie en participatie op het gebied van water, groen en klimaatadaptatie. Een paar voorbeelden zijn:

 1. Subsidieregeling water en groen inwoners
 2. Subsidieregeling water en groen ondernemers
 3. Subsidieregeling water en groen schoolpleinen
 4. Wijkdeals
 5. Groene buurtjes projecten
 6. Educatie
 7. Communicatieactie ondernemers
 8. Communitybuilding Stad in een Park.

In april 2024 stopt de projectmatige opdracht om activatie en participatie rondom groen, water en klimaatadaptatie op te bouwen. We komen nu in een permanentere fase terecht. Omdat er binnen het huidige beleid en binnen bijvoorbeeld het nieuwe stedelijk waterplan nog veel nadere uitwerkingen en doorontwikkelingen van subsidieregelingen, communicatiecampagnes en activiteiten nodig zijn zoeken we voor in ieder geval een periode van 6 maanden een ‘Coördinator Activatie & Participatie Water, Groen & Klimaatadaptatie’ die de doorontwikkeling van het productenpakket op zich gaat nemen. Daarnaast vraagt de opgebouwde relatie met bedrijventerreinen en woningcorporaties aandacht en moeten nog nieuwe relaties met ontwikkelaars en verzekeraars opgebouwd worden. Stad in een Park als programma vergt een extra investering op communitybuilding en de ‘Coördinator Activatie & Participatie Water, Groen & Klimaatadaptatie’ gaat daar een stevige rol in vervullen.

Aan het einde van de periode van 6 maanden lever je de volgende resultaten op:

 • Een uitgewerkt plan van aanpak inclusief advies over de doorontwikkeling van diverse subsidieregelingen op het gebied van water, groen en klimaatadaptatie
 • Een uitgewerkt plan van aanpak inclusief advies over de doorontwikkeling van het product Wijkdeals
 • Realisatie van lopende Groene Buurtjesprojecten
 • Een verstevigd netwerk van bedrijven rondom het thema vergroening bedrijventerreinen
 • Een uitgewerkt plan van aanpak inclusief advies en realisatie van eerste actiepunten met betrekking tot uitbouw community Stad in een Park

Wat vragen wij?
We zoeken een creatief persoon met kennis van gedragsverandering en participatie om met ons ook de volgende stap te zetten. De doorontwikkeling vraagt kennis van de huidige situatie en een beeld van mogelijke vervolgstappen. Omdat we in een grote complexe organisatie werken is ervaring met Breda als stad én gemeentelijke organisatie een pré. Je komt in een omgeving terecht waar veel technische mensen aan klimaatadaptatie werken. Je hebt aantoonbare ervaring met het werken in een gemeentelijke beheeromgeving.

Je voelt feilloos aan dat het bouwen van een klimaatadaptieve Stad in een Park geremd wordt door allerlei uitdagingen zoals bijvoorbeeld veranderend onderhoud, irritatie over mislukte plantvakexperimenten en tekorten in budgetten. Vanuit een positieve houding weet je om te gaan met die vraagstukken en samen toch weer steeds de stap vooruit te zetten.

Regelmatig word je ingezet bij regionale activiteiten rond klimaatadaptatie. Het is daarom een pré dat je een netwerk in de regio hebt. Je schakelt snel en staat open voor vernieuwingen in de organisatie. Je vind het leuk om deze nieuwe fase van community building binnen Breda aan te gaan. En dan in het bijzonder binnen het programma Stad in een Park, ook in relatie tot onze inspanningen om de status van National Park City te verwerven in samenwerking met de Stichting Breda Stad in een Park.

Wij zoeken een professional die beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Kennis van DPRA / stresstesten op het gebied van hitte, droogte, biodiversiteit en wateroverlast
 • Kennis op het gebied van gedragsverandering, psychologie, marketing en communicatie en (bewoners)participatie
 • Ondernemend
 • Werkt autonoom (senioriteit)
 • Omgevingsbewust
 • Stressbestendig
 • Realiserende teamspeler
 • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden o.a. presenteren voor groepen

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Bij grootschalige projecten hebben we altijd te maken met een grote diversiteit aan mensen, organisaties en belangen. Niet zelden gebeurt het dat een project vertraagt of niet lekker loopt als mensen zich gaan ‘weren’ omdat zij vinden dat hun belang onvoldoende wordt gediend. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat elk afzonderlijk belang gehoord wordt. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat mensen zorgvuldig worden geïnformeerd, dat er naar ze wordt geluisterd en dat er een podium is waarop mogelijk oplossingen op een eerlijke manier met elkaar worden besproken. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat de hoeveelheid aan belangen op een zorgvuldige wijze worden uitgewisseld en met elkaar worden verenigd. Het uiteindelijk doel is dat partijen er samen uitkomen, ook als zij daar mogelijk wat voor moeten inleveren.  Goed omgevingsmanagement staat dan ook gelijk aan goede communicatie en participatie. Als Omgevingsmanager van een zestal Buurt Bestuurt projecten in Venlo en als participatiemanager van het Huis voor de Stad in Helmond vond ik het altijd zeer inspirerend en boeiend om tot consensus te komen op punten die op het eerste oog onoverbrugbaar leken. Mark is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Mark Hendriks

Senior adviseur omgevingsgericht werken

Het bouwen van een miljoen woningen, de energietransitie en het versterken van de leefbaarheid van het platteland behoren tot de grote opgaven van deze tijd. Al deze opgaven hebben gemeen dat er een groot aantal partijen betrokken is. Vaak grote en professionele organisaties als gemeenten en provincies, nutsbedrijven, projectontwikkelaars en bouwers. Voor de meeste mensen is niet duidelijk hoe belangrijke beslissingen over de inrichting van onze woon-, werk- en leefomgeving worden gemaakt en in hoeverre hun wensen en belangen daarin worden meegenomen. Ook staan de professionele partijen vaak nog onvoldoende stil bij de vraag wát de wensen en behoeften van inwoners zijn en hóe ze op een vruchtbare manier met hen in gesprek kunnen komen. In mijn werk word ik gedreven door de vraag: hoe kan de afstand tussen al deze partijen en belanghebbenden worden verkleind? Hoe komen – en blijven – we met elkaar in gesprek? En wat moeten overheden, ontwikkelaars en andere partners daarvoor doen? De afgelopen jaren heb ik voor verschillende gemeenten participatietrajecten georganiseerd en organisaties geholpen om toe te groeien naar een meer participatieve en communicatieve cultuur. Joël is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement…

Joel Wieme

Adviseur omgevingsgericht werken

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!