adviseur participatie

Communicatie- en participatieadviseur programma duurzaamheid

Je komt te werken in het cluster communicatie van het Team Externe Dienstverlening. Het Team Externe Dienstverlening (± 45 medewerkers) heeft de volgende taakvelden: communicatie, online dienstverlening/Klantcontactcentrum, print en design, burgerzaken en bodedienst. Het communicatiecluster bestaat uit 9 gedreven en enthousiaste communicatieprofessionals die samen vorm en uitvoering geven aan het boeiende vak overheidscommunicatie.

In het programma Duurzaamheid staat hoe gemeente Overbetuwe haar ambities op het gebied van de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie / biodiversiteit wil realiseren. Op dit moment vindt politieke besluitvorming plaats over het programma duurzaamheid, waarin de ambities, doelstellingen en activiteiten beschreven staat t/m 2026. Samenwerking met buurtinitiatieven en inwoners en bedrijven is een belangrijke randvoorwaarde om de doelen te bereiken. Het programma Duurzaamheid richt zich dan ook voor een groot deel op (het stimuleren van) activiteiten en initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. De rol van de gemeente is daarbij vooral faciliterend. Als communicatieadviseur, verbonden aan het programma, zijn jouw belangrijkste werkzaamheden:

 • Communicatie- en participatiestrategieën opstellen en (laten) uitvoeren voor thema’s uit het programma;
 • Portefeuillehouder en programmamanager adviseren;
 • Adviseur/woordvoerder voor het college van burgemeester en wethouders;
 • De uitvoering coördineren met partners binnen en buiten de organisatie;
 • Content schrijven en redigeren voor diverse communicatiekanalen;
 • Diverse communicatiekanalen inrichten, waaronder een participatieplatform.

Ruimtelijke projecten
De gemeente Overbetuwe maakt beleid en voert plannen uit die impact hebben op de leefomgeving van inwoners. Denk hierbij aan woningbouw, verkeersveiligheid, de inrichting van de openbare ruimte, bouw van een nieuw sportcentrum, ondersteuning van ondernemers, etc. Als communicatieadviseur zijn jouw belangrijkste werkzaamheden:

 • Beleidsadviseurs, projectleiders en portefeuillehouders adviseren over en ondersteunen bij communicatie en participatie bij ruimtelijke plannen en projecten;
 • Communicatie- en participatieplannen schrijven, of hierover advies geven;
 • Content schrijven en redigeren voor diverse communicatiekanalen;
 • Perscontacten en woordvoering.

Wat weet en kun je?

 • Je hebt een communicatie-opleiding op minimaal hbo-niveau;
 • Je hebt minimaal 5 jaar actuele, relevante werkervaring;
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een pre, geen vereiste;
 • Je kunt een (online) communicatiestrategie ontwikkelen én deze vertalen naar effectieve uitvoering;
 • Je hebt kennis van en ervaring met het betrekken van diverse doelgroepen met uiteenlopende belangen.

Let op: de gesprekken vinden plaats op 30 mei 2024.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Bij grootschalige projecten hebben we altijd te maken met een grote diversiteit aan mensen, organisaties en belangen. Niet zelden gebeurt het dat een project vertraagt of niet lekker loopt als mensen zich gaan ‘weren’ omdat zij vinden dat hun belang onvoldoende wordt gediend. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat elk afzonderlijk belang gehoord wordt. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat mensen zorgvuldig worden geïnformeerd, dat er naar ze wordt geluisterd en dat er een podium is waarop mogelijk oplossingen op een eerlijke manier met elkaar worden besproken. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat de hoeveelheid aan belangen op een zorgvuldige wijze worden uitgewisseld en met elkaar worden verenigd. Het uiteindelijk doel is dat partijen er samen uitkomen, ook als zij daar mogelijk wat voor moeten inleveren.  Goed omgevingsmanagement staat dan ook gelijk aan goede communicatie en participatie. Als Omgevingsmanager van een zestal Buurt Bestuurt projecten in Venlo en als participatiemanager van het Huis voor de Stad in Helmond vond ik het altijd zeer inspirerend en boeiend om tot consensus te komen op punten die op het eerste oog onoverbrugbaar leken. Mark is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Mark Hendriks

Senior adviseur omgevingsgericht werken

Het bouwen van een miljoen woningen, de energietransitie en het versterken van de leefbaarheid van het platteland behoren tot de grote opgaven van deze tijd. Al deze opgaven hebben gemeen dat er een groot aantal partijen betrokken is. Vaak grote en professionele organisaties als gemeenten en provincies, nutsbedrijven, projectontwikkelaars en bouwers. Voor de meeste mensen is niet duidelijk hoe belangrijke beslissingen over de inrichting van onze woon-, werk- en leefomgeving worden gemaakt en in hoeverre hun wensen en belangen daarin worden meegenomen. Ook staan de professionele partijen vaak nog onvoldoende stil bij de vraag wát de wensen en behoeften van inwoners zijn en hóe ze op een vruchtbare manier met hen in gesprek kunnen komen. In mijn werk word ik gedreven door de vraag: hoe kan de afstand tussen al deze partijen en belanghebbenden worden verkleind? Hoe komen – en blijven – we met elkaar in gesprek? En wat moeten overheden, ontwikkelaars en andere partners daarvoor doen? De afgelopen jaren heb ik voor verschillende gemeenten participatietrajecten georganiseerd en organisaties geholpen om toe te groeien naar een meer participatieve en communicatieve cultuur. Joël is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement…

Joel Wieme

Adviseur omgevingsgericht werken

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!