Omgevingsmanagement

Adviseur external affairs Duitsland

De afdeling External Affairs is onderdeel van de hoofdafdeling Communications & External Affairs. De afdeling is verantwoordelijk voor het veiligstellen van de ‘license to grow’ voor de haven en het Havenbedrijf Rotterdam door het aangaan van een duurzame dialoog met relevante stakeholders van lokaal tot internationaal niveau, Public Affairs, Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) en belangenbehartiging

Het Havenbedrijf Rotterdam is actief voor heel de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De haven van vandaag én morgen. Alle (inter)nationale ondernemingen die hier actief zijn, hebben het allergrootste belang bij een bereikbare en duurzame ‘Port of Rotterdam’, die kan blijven groeien. Het Havenbedrijf biedt klanten daarom alles wat nodig is voor de vlotte en veilige doorvoer en bewerking van grondstoffen en goederen. Ook heeft het oog voor de werk- en leefomgeving in de haven én investeert het doorlopend in bestaand en nieuw havengebied.

De afdeling is verantwoordelijk voor:

 • Het uitvoeren van op inhoud gedreven belangenbehartiging en het onderhouden van duurzame relaties en lobby van het Havenbedrijf Rotterdam bij lokale, regionale, nationale, Duitse en Europese stakeholders; 
 • Het monitoren/analyseren van de totale beleidsagenda en proactieve advisering Havenbedrijf-breed over ontwikkelingen op lokaal, regionaal, nationaal, Duits en Europees niveau en ondersteuning bij stakeholdercontacten;
 • Strategiebepaling voor issues en dossiers voor stakeholderdialoog & -onderhandelingen;
 • Verankering van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) binnen het Havenbedrijf;
 • Het waarborgen van nakoming afspraken met stakeholders;
 • Het efficiënt verwerven van Europese, nationale en regionale subsidiestromen.

Wat ga je doen?

 • Het in kaart brengen en analyseren van relevante politieke, bestuurlijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen voor de Rotterdamse haven, met name op het vlak van de energietransitie en bereikbaarheidsdossiers.
 • Standpuntbepaling en indien relevant het ontwikkelen van een lobbyaanpak t.a.v. deze (beleids-)ontwikkelingen, in het bijzonder met oog op kansen en bedreigingen, uitwerking daarvan in bijv. position papers.
 • Samenwerking en afstemming van dossiers binnen maar ook buiten het bedrijf, bijv. met de Nederlandse Rijksoverheid en brancheorganisaties die actief zijn in de Duits-Nederlandse betrekkingen.
 • Smeden van samenwerkingsverbanden en gelegenheidscoalities met Duitse partners voor breder draagvlak en het sterker kunnen positioneren van standpunten en belangen.
 • Actieve vertegenwoordiging van het Havenbedrijf bij politiek, bestuur en brancheorganisaties in Duitsland, met name gericht op de deelstaat Noordrijn-Westfalen en Berlijn, maar ook verder langs de Rijncorridor. Borging, onderhoud en uitbouw van de relaties met belangrijke Duitse stakeholders.
 • Organiseren, het inhoudelijk opzetten en voeren/begeleiden van gesprekken en bijeenkomsten in Duitsland, vaak in combinatie met senior management dan wel inhoudelijke experts binnen het Havenbedrijf, bijv. op high level niveau in Noordrijn-Westfalen of Berlijn.
 • Organiseren, inhoudelijk voorbereiden en ontvangen van Duitse (high level) delegaties.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt een academisch of HBO werk- en denkniveau en  ervaring met belangenbehartiging, het werken binnen een interculturele context of binnen een relevant ambtelijke organisatie of een bedrijf.
 • Kennis en ervaring met het politieke stelsel en de politieke besluitvormingsprocessen dan wel met zaken doen in Duitsland.
 • Je hebt interesse in de belangen van politieke spelers rond de Rotterdamse haven en je bent gemotiveerd om je in te zetten voor onze belangen en standpunten.
 • Jouw vertrekpunt is altijd een inhoudelijke analyse van een vraagstuk. Je bent verder organisatorisch en communicatief sterk en gericht op samenwerken. – Je legt gemakkelijk contact met zeer diverse mensen en bent je bewust van het belang van goed relatiemanagement.
 • Het op regelmatige basis naar Duitsland reizen is voor jou dan ook geen probleem.
 • Het strategisch en programmatisch werken en het sturen van de uitvoering op inhoud, planning en inhoudelijke afstemming met je collega’s en management zit je in het bloed.
 • Je neemt gemakkelijk initiatief en kunt goed luisteren. Uiteraard ben je gewend om met vertrouwelijke informatie om te gaan.


Let op: Het is een harde eis dat je beschikt over uitstekende Duitse taalvaardigheid, dit houdt in minimaal C1 niveau (volgens het Europees referentiekader) en bij voorkeur C2 niveau: ‘near native’. Daarnaast is ook goede beheersing van de Engelse taal vereist.
 

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Bij grootschalige projecten hebben we altijd te maken met een grote diversiteit aan mensen, organisaties en belangen. Niet zelden gebeurt het dat een project vertraagt of niet lekker loopt als mensen zich gaan ‘weren’ omdat zij vinden dat hun belang onvoldoende wordt gediend. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat elk afzonderlijk belang gehoord wordt. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat mensen zorgvuldig worden geïnformeerd, dat er naar ze wordt geluisterd en dat er een podium is waarop mogelijk oplossingen op een eerlijke manier met elkaar worden besproken. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat de hoeveelheid aan belangen op een zorgvuldige wijze worden uitgewisseld en met elkaar worden verenigd. Het uiteindelijk doel is dat partijen er samen uitkomen, ook als zij daar mogelijk wat voor moeten inleveren.  Goed omgevingsmanagement staat dan ook gelijk aan goede communicatie en participatie. Als Omgevingsmanager van een zestal Buurt Bestuurt projecten in Venlo en als participatiemanager van het Huis voor de Stad in Helmond vond ik het altijd zeer inspirerend en boeiend om tot consensus te komen op punten die op het eerste oog onoverbrugbaar leken. Mark is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Mark Hendriks

Senior adviseur omgevingsgericht werken

Het bouwen van een miljoen woningen, de energietransitie en het versterken van de leefbaarheid van het platteland behoren tot de grote opgaven van deze tijd. Al deze opgaven hebben gemeen dat er een groot aantal partijen betrokken is. Vaak grote en professionele organisaties als gemeenten en provincies, nutsbedrijven, projectontwikkelaars en bouwers. Voor de meeste mensen is niet duidelijk hoe belangrijke beslissingen over de inrichting van onze woon-, werk- en leefomgeving worden gemaakt en in hoeverre hun wensen en belangen daarin worden meegenomen. Ook staan de professionele partijen vaak nog onvoldoende stil bij de vraag wát de wensen en behoeften van inwoners zijn en hóe ze op een vruchtbare manier met hen in gesprek kunnen komen. In mijn werk word ik gedreven door de vraag: hoe kan de afstand tussen al deze partijen en belanghebbenden worden verkleind? Hoe komen – en blijven – we met elkaar in gesprek? En wat moeten overheden, ontwikkelaars en andere partners daarvoor doen? De afgelopen jaren heb ik voor verschillende gemeenten participatietrajecten georganiseerd en organisaties geholpen om toe te groeien naar een meer participatieve en communicatieve cultuur. Joël is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement…

Joel Wieme

Adviseur omgevingsgericht werken

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!